Wetenswaardigheden

Wat te doen als een eland je aanvalt.

ANCHORAGE, Alaska - Opnieuw heeft een eland een mens aangevallen. Dit keer betrof het een 6-jarige scholier uit Anchorage, die bij het uitstappen van een schoolbus aangevallen werd door een eland. KTUU-TV rapporteerde dat het grote dier Michael Barnes’ hoofd raakte met zijn poten. Dit is al de tweede keer in korte tijd dat een eland een mens is aanvallen.

Een mooi moment dus om eens op een rijtje te zetten wat je moet doen als je door dit dier wordt aangevallen.

Ofschoon elanden vriendelijk ogen, vallen elanden, die in het wild leven, elk jaar toeristen en wandelaars aan. Er zijn parkwachten die in introductiepraatjes voor bezoekers van de grote parken in Amerika, Canada en Alaska beweren, dat elanden gevaarlijker zijn dan Grizzlyberen. Elanden vallen je aan als zij zich bedreigd voelen en er zeker van willen zijn dat je geen gevaar vormt. Omdat een eland tot aan 800 kilo weegt, betekent dit, dat het zich zeker voelen van een eland gelijk staat met een botsing met een auto! Over het algemeen kan je zeggen, dat als een eland zich niet zeker voelt, dit komt door het verkeerd inschatten van de situatie door de mens zelf.

Waarom valt een eland aan
Aanvallen door elanden komen in het algemeen voor tijdens 2 seizoenen en door 2 redenen.

In de vroege zomer met kalveren.
Als je je (al of niet per ongeluk) begeeft tussen een moeder en haar kalf heb je een groot probleem.

In de herfst tijdens de bronstijd.
Mannetjes elanden zijn zeer agressief als ze op zoek zijn naar vrouwtjes, die voor het nageslacht moeten zorgen. De Bull (mannetjes eland) ziet de mens als een concurrent en zal proberen deze uit te schakelen.

Een andere reden voor agressief gedrag is als het dier zich geprovoceerd voelt door het gedrag van de mens. Hard te schreeuwen of dreigen met stokken of wapens zal het beest tot actie brengen.

Tot slot is het meenemen van een hond reden genoeg voor een eland om aan te vallen. Elanden worden door coyotes en wolven vaak aangevallen en een hond, hoe ongevaarlijk ook, kan een reden zijn voor agressief gedrag van een eland. Honden zijn dan ook verboden tijdens wandeltochten.

Hoe een aanval te overleven

Je herkent een agressieve eland als deze:
  • naar je toe wandelt,
  • gaat stampen met zijn voet,
  • de oren naar achteren beweegt,
  • gromt
  • het hoofd naar voren en achteren beweegt.

Als het bovenstaande zich voordoet, neem dan de volgende maatregelen:
  • Trek je terug met je handpalmen naar de eland gericht,
  • Spreek met zachte stem de eland toe, stel het dier gerust zoals je dat met een kind zou doen,
  • Als de eland toch aanvalt, ga achter een grote boom of rotsblok staan om je zodoende aan het zicht van de eland te onttrekken. De meeste aanvallen, net zoals bij een Grizzly zijn als waarschuwingen bedoeld. Als je uit het zicht bent is voor de eland het gevaar voorbij.
  • Mocht dat alles niet helpen, doe dan alsof je dood bent door je zelf op te rollen als een bal. Bescherm je hoofd en nek met de armen. Mocht je een rugzak dragen, dan zal deze je rug beschermen.

Hopelijk kom je nooit in deze situatie maar wellicht dat bovenstaande een bijdrage levert aan het overleven van een dergelijke aanval.