Eland in New York

Elanden lopen natuurlijk niet los in New York. Voor elanden in New York is er een museum, namelijk het Metropolitan Museum of Natural History.
Het museum bevat meer dan 3 miljoen specimen van alle diersoorten op aarde. Alleen een heel klein gedeelte kan het museum laten zien. Slechts 0,02 procent van hun bezit wordt tentoongesteld, de rest is opgeborgen in een depot, waar ze door wetenschappers worden bestudeerd.
Er is een speciale hal waar zoogdieren getoond worden in hun natuurlijke omgeving. In deze zeer populaire hal staan dioramas, waar diverse opgezette dieren in hun habitat worden getoond.
Ook de eland heeft uiteraard een eigen plek in deze opstelling.
Hieronder een foto van deze specifieke diorama.

MetropolitanMuseum
Met dank aan Ali Breemhaar, die dit museum heeft bezocht en mij de foto heeft toegestuurd.

Waarschuwingsbord in Maine

In de provincie Maine in Canada worden de weggebruikers gewaarschuwd voor overstekende elanden. Jaarlijks gebeuren veel ongelukken op de Canadese wegen, door botsingen van auto’s met dit soms wel 600 kilo wegende dier.

Eland de oorzaak van de opwarming van de aarde

In Noorwegen is een rapport verschenen van de Technische Universiteit, waaruit blijkt dat elanden zoveel boeren en scheten laten, dat per jaar 1 eland gelijk staat aan de CO2uitstoot van een auto die 13.000 kilometer rijdt. Een volwassen eland produceert per jaar 2100 kilo aan carbon dioxide. Bacteriën in de maag van een eland produceert methaangas en dat is eigenlijk nog schadelijker dan CO2. Het zijn natuurlijk niet alleen de elanden die hun natuurlijke gassen vrijelijk laten lopen. In Nederland is al aandacht besteed aan dezelfde effecten die koeien hebben op het milieu. Het volgende rapport moet maar eens gaan over de boertige mens.


Arme eland,krijgt ook overal de schuld van.

Bron: DerSpiegel Online

Geen afval langs de weg

Plaatselijke Canadese autoriteiten willen dat de automobilisten geen afval langs de weg achterlaten. Ze hebben dit bord geplaatst, want ook elanden hebben veel last van ongewenste elementen in hun omgeving.

Boek: Moose, Giants of the Northern Forrest

Key Porter Books heeft in 2005 een prachtig fotoboek over de eland uitgegeven. Het boek bevat behalve zeer veel foto's, ook interessante wetenswaardigheden over de eland. De auteur en tevens fotograaf is Bill Silliker Jr. De ondertitel luidt: Giants of the Northern Forrest en dat is uit de foto's heel duidelijk te zien.
Op de flap staat: Moose watching has become a popular outdoor activity – from Baxter State Park in Maine to Grand Teton National Park in Wyoming – proof of our enduring fascination with these incredible animals. En zo is het maar net. (met dank aan Jan van Arkel)Formaat 230 x 230mm, full-colour 144 pagina's. Prijs: $24,95.
De website van de uitgever: www.keyporter.com

Elanden gezien in Duitsland

In de tijd van de Middeleeuwen kwamen elanden in onze streek veelvuldig voor. Regelmatig vindt men bij afgravingen botten van elanden. Door de toename van de bevolking en de daarbij behorende ontbossing werden ze steeds verder terug gedreven naar het oosten en noorden. Op ons continent vind je ze nog in het wild in het oosten van Polen. Elanden mogen graag rondtrekken, vooral de mannetjes, op zoek naar veroveringen. Ze kunnen daarbij in het najaar en de winter wel zo'n 800 km afleggen. Het is dus best wel mogelijk dat er af en toe een eland naar het westen trekt. Zo is er onlangs een eland in het oosten van Duitsland gezien. Reden blijkbaar voor een aantal journalisten om te veronderstellen dat ze ook in Nederland wellicht weer te zien zullen zijn. Natuurtechnisch kan het zeker, maar ik geloof er niet in. Er zijn volgens mij te veel obstakels, zoals wegen en rivieren die een onbelemmerde wandeling naar onze voortuin mogelijk maken.

(getipt door Ans Kieboom)